Disclaimer

Algemeen

Alle op deze website gepubliceerde gegevens zijn slechts ter informatie. Hieraan kunnen op generlei wijze rechten ontleend worden. Hoewel wij ons best doen u zo goed en accuraat mogelijk te informeren kunnen wij type- en zetfouten niet uitsluiten. Evenzo maken wij een voorbehoud voor tussentijdse wijzigingen.

Normen

Alle norminformatie op deze site is slechts een uittreksel uit de betreffende norm voor de - naar onze mening - meest relevante delen. De alhier getoonde informatie is derhalve NIET COMPLEET. Voor exacte interpretatie van de betreffende normen wordt derhalve naar de betreffende volledige norm verwezen.

Verkooptransacties

Op alle leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Elcas BV van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam dossier 68702. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

Calculator

Het gebruik van de op deze site gepubliceerde calculator is geheel vrijblijvend en geheel voor eigen risico. Eventuele claims voortkomend uit fouten en/of tekortkomingen in de calculator worden uitdrukkelijk afgewezen.

© Copyright

Alle informatie op deze site is eigendom van Elcas BV. Gebruikte merknamen zijn met toestemming van de eigenaren gepubliceerd en behoren toe aan betreffende eigenaren en zijn slechts als referentie en/of verwijzing gebruikt. Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie van deze site te reproduceren, kopiëren of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de directie van Elcas BV.

Elcas BV